Świadectwa

Posiadamy system zarządzania jakości oraz procedury przygotowane zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2009 uwzględniające wymagania PN-EN ISO 3834-2:2007 oraz PN-EN ISO 15085-2:2007.
Planowana data certyfikacji zakładu: wrzesień 2013